Tata Cara Sebelum Berdo’a Dan Berdzikir Yang Baik Semoga Cepat Dikabulkan

Cara Berdo’a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan – Alhamdulillah atas izin Alloh SWT pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk mejelaskan tata cara berdo’a yang baik biar cepat terkabul sesuai dengan ketentuan aturan dalam syariat islam. Karena do’a yaitu merupakan suatu ibadah yang seharusnya kita laksanakan setiap dikala terutama ketika kita punya hajat (Kebutuhan ).

Dengan berdoa kita akan merasa lebih hening dalam menjalankan semua aktifitas dan akan merasa lebih bersahabat diri kepada Alloh Awt, itulah cita-cita semua insan nyaitu untuk mencari ketenangan jiwa, walau pun harta gak punya tapi jiwa merasa lebih nyaman itu lebih baik dari pada banyak harta tapi hati dan pikiran kacau yang pada jadinya sanggup mengakibatkan banyak penyakit maka jalan yang paling baik yaitu mendekatkan diri kepada Alloh dengan cara ibadah.

Sedangkan kita dilahirkan kemuka bumi ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Alloh SWT tapi dalam peribadahan itu jangan cuma asal-asalan tapi kita perhatikan bagai mana cara berdoa dan berdzikir yang baik supaya ibadah kita ini wusul ( nyampai ) kepada Alloh SWT alasannya setiap ibadah itu memiliki aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syari’at anutan islam diantaranya:

a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan Tata Cara Sebelum Berdo'a dan Berdzikir Yang Baik Agar Cepat Dikabulkan

1 . harus beradab,
Setiap orang yang memohon kepada Alloh  swt harus memerhatikan etika dan sopan santun dalam berdo’a antara lain:
a. Memohon hanya kepada Alloh swt.
b. Memohon pada keadaan yang mulia, seperti: dikala bersujud kepada Alloh swt, sehabis shalat fardu, waktu sahur, dikala turun hujan,dan ketika berpuasa.
c. Memohon pada dikala yang baik dan tepat, seperti: rentang waktu antara azan dan iqomat,
sepertiga tahun.
d. Menghadap qiblat seraya mengangkat kedua tangan.
e. Meyakini permohonan akan terkabul.
f. Merendahkan diri, khusuk,dan takut akan marah Alloh swt.
g. Melembutkan suara, alasannya berdo,a ditujukan kepadayang maha mendengar,serta tidak memaksakan diri untuk melagukan do,a.
h. Memulai permohonan dengan menyebut salah satu al -Asma’ul Husna kalimah tauhid ,tahmid, serta bershalawat atas rasul saw: tidak eksklusif mengungkapkan maksud yang di tuju.
i. Tidak memohon keburukan bagi diri sendiri ataupun orang lain,memutuskan korelasi silaturrahmi dan yang diharamkan agama, seperti: memohon kematian alasannya di timpa musibah, memohon menimpakan azab dengan segera di dunia, dan lain-lain.
j. Menyatakan permohonan dengan baik dan jelas.
k. Mengulangi permohonan hingga tiga kali dan di utamakn sesering mungkin,serta tidak tergegas gegas.
l. Bertaubat kepada Alloh swt atas kesalahan yang pernah di perbuat.
m. Menutup permohonan dengan bertahmid dan ber-sholawat atas nabi saw. kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajah.

2.  Adab berzikir
Etika dan sopan santun bagi orang yang berzikir kepada Alloh swt,antara lain:
a. Merendahkan diri, dilarang takabur.
b. Mengkhusyukan hati dan tidak lengah atau lalai.
c. Meniatkan untuk menambah keimanan.
d. Memohon ampun atas dosa-dosa yang telah di lakukan.
e. Tidak mengeraskan suara.

Itulah yang sanggup Admin publikan ihwal tata cara berdo’a dan berdzikir yang baik biar cepat dikabulkan, begitu juga kami sebelumnya telah menyebarkan doa selamat, doa untuk orang sakit tata cara shalat istikharah, niat mandi wajib semoga ada keuntungannya dan kita sehingga sanggup melakukan semaksimal mungkin tata cara berdo’a dan berdzikir biar supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akherat.Akhir kata wassalamu’alaiku Wr Wb.Baca juga