oleh

Pengertian Doa Dan Dzikir Dalam Agama Islam Lengkap Dengan Dalilnya

Pengertian Doa dan DzikirKita sebagai insan di lahirkan ke muka bumi ini bukan sekadar untuk menikmati kenikmatan dunia, tapi insan lahir ke dunia ini hanyalah untuk beibadah kepada Alloh SWT. Ibadah yakni melakukan semua yang di ridhoi oleh Alloh SWT.

Akan tetapi insan itu kebanyakan hampir lupa atas tugasnya, sebab tertipu dengan bujuk rayuan syaitan yang terbelenggu, padahal semua insan intinya tau bahwa mereka itu tertipu oleh tipu muslihat syaitan. Kenapa hingga sanggup terjadi mirip itu? ini sebab insan lupa atas berdzikir dan berdoa kepada Alloh.

Maka untuk itu kita sebagai umat Islam harus selalu  berdzikir ( mengingat ) kepada Alloh SWT baik dalam keadaan apa saja siang dan malamnya bahkan setiap kali kita bernapas, guna untuk supaya mendapat ridho-Nya juga mendapat bimbingan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini demi meraih kebahagiaan nanti di akherat, maka dengan ini kami disini menyajikan pengertian doa dan dzikir mirip dibawah ini:

Kita sebagai insan di lahirkan ke muka bumi ini bukan sekadar untuk menikmati kenikmatan Pengertian Doa dan Dzikir Dalam Agama Islam Lengkap Dengan Dalilnya

Maka oleh sebab itu berdo’a pun juga termasuk ibadah, sebab berdo’a adalah  merupakan perintah  Alloh SWT. Sebagai mana Alloh telah berfirman:
Surat Al-A’râf ayat 55-56

Kita sebagai insan di lahirkan ke muka bumi ini bukan sekadar untuk menikmati kenikmatan Pengertian Doa dan Dzikir Dalam Agama Islam Lengkap Dengan Dalilnya

Artinya: “Mohonlah (berdoalah) kau kepada Tuhanmu dengan cara merendahkan diri dan cara halus, bahwasannya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas; dan janganlah kau berbuat kebinasaan di bumi (masyarakat) sehabis la baik; dan mohonlah (berdoalah) kau kepada Allah dengan rasa takut dan loba (sangat mengharap); bahwasannya rahmat Allah itu sangat bersahabat kepada orang-orang, yang ihsan (Iman kepada Allah dan berbuat kebajikan). ”

Berdo,a yakni memanjatkan permohonan dan impian kepada Alloh swt. Berdo,a tidak sanggup di lakukan hanya dengan mengucapkan permohonan dan impian di bibir saja.Berdo,a di lakukan dengan memahami apa yang di ucapkan dan diiringi kekhusyukan serta keikhlasan hati. Rosululloh Saw sangat menganjurkan berdo,a dan memperingatkan orang yang enggan berdo,a, antara lain:

1. Alloh swt Berfiman ” Berdo,alah kepada ku,niscaya saya mengabulkan do,amu.sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-ku (berdo,a kepada ku) akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina.”
2. “Mintalahanugrah Alloh swt. sebenarnya Alloh swt senang di minta oleh hambanya.
3. “Do,a yakni inti ibadah.
4. “Tidak ada yang paling mulia di sisi Alloh swt selain berdo,a.
5. “Do,aadalah senjata orang yang beriman, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi.
6. “Alloh swt marah kepada orang yang tidak berdo,a kepada-nya.
7. “Janganlah kau berputus asa dari Rahmat Alloh swt.
8. “Barang siapa menginginkan do,anya di kabulkan Alloh swt ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak do,a tatkala senang. Rosululloh saw menjelaskan fadilah berdo,a, di antaranya:

1. Alloh swt menyayangi orang yang berdo,a menjadikannya bersahabat dengan-nya.
2. Mendapatkan Rida, rahmat, dan petunjuk Alloh swt.
3. Mendapatkan Ampunan Alloh swt.
4. Mendapatkan keluasan Rezeqi.
5. Mendayangkan ke baikan serta menolakkan kemudaratan dan musibah.
6.Memudahkan kesulitan.
b. Fadilah berzikir

Berzikir adalah: mengingat dan menyebut nama Alloh swt serta mengucapkan kalimat kebanggaan kepada Alloh swt secara berulang-ulang.Tujuan berzikir yakni biar hati mejadi bersahabat kepada Alloh swt dan tetap berpengaruh dalam keimanan. Berzikir dilakukan setiap ketika sekalipun hanya sedikit, diutamakan sebanyak-banyaknya dan terus menerus.Alloh swt memerintahkan
berzikir antara lain:

1. “Ingatlah (berzikirlah) kau kepada-ku, pasti Aku ingat (pula) kepadamu.

2. “Berzikirlah kepada Alloh swt dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Rosululloh saw mengemukakan beberapa fadilah berzikir , di antaranya:

1. Alloh swt telah berfirman,
“Aku berdasarkan dugaan Hamba-ku terhadap-ku. Aku bersama hamba-ku apabila ia mengingat Aku. Jika ia mengingat Aku pada dirinya, pasti Aku mengingatnya pula pada Diri-ku. Jika ia mengingat Aku dalam satu kelompok,niscaya Aku mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari pada kelompok mereka. Jika ia mendekatkan diri kepada-ku satu jengkal, maka Aku akan mendekatinya satu hasta, Jika ia mendekatkan diri kepada-ku hasta, maka saya akan mendekatinya satu depa. Jika ia tiba kepada-ku dengan berjalan, maka saya akan tiba kepadanya dengan berlari.

2. Orang yang berzikir mendapat Rahmat dan ampunan Alloh swt.
3. Alloh swt menyebut nama orang yang berzikir kepada para malaikat yang berada di sisi-nya.
4. Orang yang berzikir  mendapat pemberian Alloh swt pada hari kiamat.
5. Berzikir kepada Alloh swt lebih utama daripada ber jihad Fi sablillah dan menunjukkan harta yang banyak terus- menerus.
6. Orang yang berzikir mendapat ketenangan hidup.
7. Orang yang berzikir diibaratkan orang yang hidup dengan rohaninya, dan orang yang tidak berzikir diumpamakan orang yang mati.

Rupanya sekian yang sanggup saya sampaikan mengenai perihal Pengertian Doa dan Dzikir Dalam Agama Islam sebab yang namanya doa itu banyak diantaranya: pengertian qurban dan aqiqah, bacaan doa qunut, hadits shahih sholat tarawih, doa sholat dhuha, doa sholat tahajud, doa selamat, doa sholat istikharah dan masih banyak yang lainnya semoga bermanfaat bagi kita semua.

INFO UPDATE