Keutamaan Dan Fadilah Membaca Hasbalah, Istirja, Istigpar Dan Sholawat

Fiqih148 Dilihat

Keutamaan Dan Fadilah  Hasbalah, Istirja, Istigpar dan SholawatPada umumnya umat Islam mungkin sering kali mendengar kata Hasbalah, Istirja’, Istigfar dan Shalawat, Apa sebetulnya kalimat-kalimat itu? Dan apa tujuan dari pada kalimat tersebut? Untuk supaya lebih terang mari kita sama-sama mengkajinya dari pada kalimat-kalimat tersebut.

Dengan mengetahui maksud dan tujuannya dari kalimat-kalimat tersebut maka kita niscaya akan sering kali membacanya dan akan merasa tertarik atas segala apa yang  terkandung fadilah dari pada kalimat tersebut. Karena ketika kita berbuat sesuatu niscaya ada tujuan yang kita harapkan,Semoga dengan seringnya kita mengamalkan kalimat-kalimat ini diberikan fahala yang istimewa oleh Alloh SWT.

Kalimat Hasbalah, Istirja, Istigpar dan Sholawat itu ialah merupakan kalimat-kalimat yang harus benar-benar kita amalkan tiap hari dan malamnya kalau sempat namun kalau enggak sempat usahakan seminggu sekali, alasannya kalimat tersebut banyak mengandung hikmah dan fadilah bagi kehidupan kita semua supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akherat, makanya kami di sini buat sebuah artikel yang berjudul Keutamaan dan Fadilah Hasbalah, Istirja, Istigpar dan Sholawat guna untuk saling kita mengingatkan atas kebaikan.

Pada umumnya umat Islam mungkin sering kali mendengar kata Hasbalah Keutamaan dan Fadilah Membaca Hasbalah, Istirja, Istigpar dan Sholawat

Hasbalah : ialah kalimat, (Hasbunalloh wani’mal wakiil)Rosululloh saw mengungkapkan bahwa orang yang membaca kalimah Hasbalah akan mendapat kekuatan dalam menghadapi masalah.

Istirja’ : ialah mengucapkan kalimat, ( Innalillaahi wainnaailaihi roji’uun)
Kalimat Istirja’ di ucapkan dikala mendapat cobaan dan musibah, baik besar maupun kecil, ibarat ketakutan,kelaparan, maut dan lain-lain. Kalimat ini bertujuan mengingatkan orang yang tertimpa petaka supaya menjadi orang yang shabar.Rosulullh saw menjelaskan bawha orang yang mengucapkan kalimat Istirja’ dan bersabar dikala di timpa petaka akan mendapatkan, antara lain:

1. Berkah, Rahmat, dan petunjuk
2. Pahala dalam musibah.
3. Pengganti yang lebih baik
4. Rumah disurga.

Istigpar : ialah mengucapkan kalimat, (Astagpirullohhal ‘azhiim).Istigpar di ucapkan dengan penuh keikhlasan untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Alloh swt. Rosululloh saw menganjurkan untuk membaca Istigpar setiap dikala supaya selalu erat dengan Alloh swt. Walaupun mengucapkan Istigpar hanya satu kali, tetapi dengan hati yang nrimo , insya Alloh di terima Alloh swt. Rosululloh saw menjelaskan fadilah Istigpar, diantaranya:

1. Mendapatkan pengampunan Alloh swt.
2. Menenangkan diri ketika amarah.
3. Mendapatkan jalan keluar dari kesusahan dan kesempitan.
4. Mendapatkan rejeki yang tidak terduga.
5. Buku catatan amal di hari qiamat kelak akan memperlihatkan kesenangan.

Sholawat, : ialah permohonan kepada Alloh swt supaya memperlihatkan berkah dan rahmat kepada Nabi Muhammad saw beserta keluwarga dan para shahabatnya. Apabila di ucapkan sebelum atau setelah berdo’a mengakibatkan do’a segera naik ke langit.Rosululloh saw menunjukan beberapa fadilah bagi pembaca sholawat, antara lain:

1. Setiap bersholawat satu kali, Alloh swt bersholawat sepuluh kali untuknya.
2. Alloh swt meninggikan Derajat 10 kali, memperlihatkan 10 kebajikan, menghapus 10 kejahatan, dan
membebaskan dari kemunafikan.
3. Mendapatkan daerah yang paling utama bersama Rosululloh saw di hari qiamat, Mendapatkan
daerah di nirwana bersama syuhada, dan jauh dari api neraka.
4. Jika membaca masing-masing 10 kali pada pagi dan sore hari, mendapat syafaat Rosululloh
saw di hari qiamat. Jika membaca tiga kali siang dan malam hari, mendapat pengampunandosa selama sehari semalam.
5. Mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan penting, Terpelihara dari kesusahan, dan menjadi orang yang dermawan.
6. Sebagai pengganti zakat dan sedekah ( pencucian diri dari dosa ) bagi orang-orang yang tidakmemiliki kewajiban bederma dan tidak mempunyai kelebihan harta.

Itulah yang sanggup saya sampaikan mengenai keutamaan dan fadilahnya membaca hasbalah,istirja, istigpar dan sholawat, semoga ada keuntungannya bagi kita semua.seperti sebelumnya kami telah menyajikan bacaan doa keluar masuk rumah, pengertian doa dan dzikir, pengertian sunnah dan bid’ah, pengertian dogma islam dan ihsan dan masih banyak lagi yang lainnya.